UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

06/09/2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 290 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 06/10/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết 

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 1

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 2

Nguồn tin: www.caobang.gov.vn