UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

19/01/2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 19/02/2021

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng ( tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng, số 58 Hoàng Đình Giong, phường Hoàng Giang, thành phố Cao Bằng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn