UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021

03/11/2021

UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 95 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021

– Địa điểm: các Sở, ban, ngành nơi có chỉ tiêu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cdn.daknong.gov.vn