UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

14/12/2020

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 399 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, tiếp nhận.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hagiang.gov.vn