UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên năm 2020

23/10/2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thi tuyển giáo viên năm 2020;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020, như sau:

1.  Số lượng, vị trí cần tuyển

Tổng số 229 chỉ tiêu, trong đó:

Giáo viên Mầm non: 69 chỉ tiêu.

Giáo viên Tiểu học: 63 chỉ tiêu (giáo viên văn hóa 18; giáo viên Tiếng Anh 42; giáo viên tin học 03)

Giáo viên Trung học cơ sở: 97 chỉ tiêu (giáo viên Toán 15; giáo viên Vật lý 07; giáo viên Ngữ văn 17; giáo viên Địa lý 08; giáo viên Tiếng Anh 24; giáo viên Âm nhạc 03; giáo viên Lịch sử 06; giáo viên Công nghệ 01; giáo viên Tin học 02; giáo viên Thể dục 05; giáo viên Giáo dục công dân 01; giáo viên Hóa học 01; giáo viên Mỹ thuật 03; giáo viên Sinh học 04)

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

–  Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

– Giáo viên mầm non: có bằng Cao đẳng trở lên với chuyên ngành phù hợp theo vị trí việc làm;

– Giáo viên tiểu học: có bằng Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp theo vị trí việc làm;

– Giáo viên trung học cơ sở: có bằng Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp theo vị trí việc làm;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

– Đối với vị trí giáo viên dạy tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ 2 đạt bậc 2 trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Các chứng chỉ tin học Ứng dụng A, B, C do cấp có thẩm quyền cấp trước ngày 10/8/2016 theo hiệu lực thi hành của Thông tư số 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin Truyền thông có giá trị sử dụng tương đương với trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

4.  Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính, gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

– 04 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, nơi nhận.

5.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 18/11/2020 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 02 khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

6.  Hình thức; thời gian, địa điểm thi tuyển

Hình thức

Thi tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: thi viết (thang điểm: 100 điểm).

Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian: Theo thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển của Hội đồng thi tuyển.

Địa điểm : Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng giáo viên năm 2020 quy định tại Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: laichau.gov.vn, Trang thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu: sonv.laichau.gov.vn và niêm yết công khai tại  trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính chính công tỉnh Lai Châu. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 0213.3876.558 để xem xét giải quyết.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

Nguồn tin: snv.laichau.gov.vn