UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2021

03/06/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 184 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày có thông báo nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: signed-8-9

 

***** Có thể bạn quan tâm: 

– 1861 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

– 1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Nguồn tin: baolamdong.vn