UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2022

07/03/2022

Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 05/04/2022

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ninhbinh.gov.vn