UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

13/03/2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức: 1 chỉ tiêu

– Viên chức: 29 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

 

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Nguồn tin: sonoivu.ninhbinh.gov.vn