UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021

08/05/2021

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/05/2021 đến hết ngày 03/06/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La. Số 01 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn