UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Lang Chánh năm 2021

21/09/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ; giao UBND huyện Lang Chánh căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 54 người, trong đó:

Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 09 người.

Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 33 người, trong đó: Giáo viên Văn hóa: 25 người; Giáo viên Tin học: 03 người; Giáo viên Tiếng Anh: 05 người.

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 12 người, trong đó: Giáo viên Hóa học: 01 người; Giáo viên Vật lý: 01 người; Giáo viên Sinh học: 01 người; Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người; Giáo viên Tiếng Anh: 07 người.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn