UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ năm 2021

23/06/2021

UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: yenbai.gov.vn