UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

11/01/2023

UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: bienhoa.dongnai.gov.vn