UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020

14/08/2020

UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/08/2020 đến hết ngày 14/09/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Thành phố Điện Biên,  Tổ dân phố 09, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020

UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn