UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2021

23/06/2021

Ủy ban nhân dân TP. Đông Hà thông báo tuyển dụng công chức phường như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển

1.1. Số lượng và vị trí cần tuyển: 1 công chức Văn phòng – Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 4.

1.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

1.3 Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến vị trí tuyển dụng.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Nhận vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 17/6/2021 đến hết ngày 16/72021.

– Địa điểm nhận phiếu: Phòng Nội vụ TP. Đông Hà (số 1, đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử TP. Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: dongha.quangtri.gov.vn