UBND TP. Hòa Bình tiếp nhận giáo viên năm 2020

15/04/2020

Ngày 14/4/2020, UBND thành phố ban hành Thông báo số 57/TB-UBND về tiếp nhận giáo viên về công tác tại thành phố Hòa Bình năm 2020. Cụ thể:

1. Cơ cấu chuyên môn tiếp nhận

– Số lượng: 38 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

2. Yêu cầu về thành phần hồ sơ

– Công văn đồng ý cho đi liên hệ chuyển công tác của cơ quan quản lý viên chức (Bản chính);

– Đơn xin chuyển công tác (Bản chính 02 bản);

– Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2c, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức (Bản chính, 02 bản);

– Giấy khai sinh (Bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận sức khỏe (Bản chính);

– Quyết định tuyển dụng (Bản sao có chứng thực);

– Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch (Bản sao có chứng thực);

– Quyết định nâng lương gần nhất (Bản sao có chứng thực);

– Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ… (Bản sao có chng thực);

– Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức (Bản chính);

– Các danh hiệu thi đua, thành tích đạt được (Nếu có).

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa – Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, khu 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị xem thông báo niêm yết tại UBND thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố hoặc liên hệ với phòng Nội vụ thành phố Hòa Bình qua số điện thoại: 02183 894 913./.

*****Phụ lục chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND TP. Hòa Bình tiếp nhận giáo viên năm 2020

Nguồn tin: ubndtp.hoabinh.gov.vn