UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức CHT Quân sự năm 2023

16/01/2023

UBND TP. Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tân Thịnh năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thainguyencity.gov.vn