UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp phường năm 2022

25/10/2022

UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp phường năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ TP. Thủ Dầu Một

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn