UBND TP. Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

09/06/2021

UBND TP. Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 177 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/06/2021 đến hết ngày 07/07/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thuận an-8

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Danh mục tài liệu tham khảo kiểm tra, sát hạch vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dụcvà Đào tạo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2 (PHẦN KIẾN THỨC CHUNG)

Nguồn tin: thuanan.binhduong.gov.vn