UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

31/08/2020

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2020, cụ thể như sau:

1.  Số lượng, vị trí thi tuyển: 27 vị trí

– Thanh tra UBND thành phố: 01 vị trí.

– Đội trật tự đô thị thành phố: 01 vị trí.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất: 01 vị trí.

– Đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo: 24 vị trí (cấp mầm mon: 01 vị trí, cấp tiểu học: 15 vị trí, cấp THCS: 8).

2. Đối tượng tham gia dự thi

a.  Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển;

b.  Cán bộ, công chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

c.  Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển hoặc đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; đối với trường hợp đăng ký thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính thuộc huyện phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển dụng đặc biệt vào công chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/52019.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a.  Tiêu chuẩn chung:

–  Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

–  Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

–  Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

–  Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời hạn 30 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi).

–  03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

–  Phải được quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương.

b. Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển: xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về

4. Hồ sơ đăng ký dự thi (01 bộ)

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

– Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi);

– Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

– Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự thi.

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

5. Nội dung, hình thức thi tuyển

5.1. Thi viết

– Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

– Thời gian thi: 180 phút

5.2. Thi trình bày Đề án

– Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể tên đề án dự thi đến các cá nhân đăng ký dự thi khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn.

– Nội dung đề án thi tuyển cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị. Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu phướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

– Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 60-90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn khác không quá 5 phút.

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: xây dựng đề án – 20 điểm, bảo vệ đề án – 40 điểm, trả lời các câu hỏi chất vấn – 40 điểm.

6. Cách xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm phần thi trình bày đề án để lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

– Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký:

–  Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020, nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Người đăng ký dự thi phải sắp xếp hồ sơ theo thứ tự tại mục 4 của Thông báo trước khi nộp.

– Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu – địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: (0254).3852768./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn