UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021

13/05/2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/04/2021 đến hết ngày 25/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố Yên Bái. Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: yên bái-7

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23

Nguồn tin: thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn