UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023

01/03/2023

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ TP. Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn