UBND TX. Phước Long, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2023

18/07/2023

UBND TX. Phước Long, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, tòa nhà B4, khu TTHC&KĐTM thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

blank

blank blank

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: phuoclong.binhphuoc.gov