UBND xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022

23/12/2022

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Thực hiện Quyết định số 788/2017/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy định tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Thực hiện quyết định 516/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều cuả Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc Về việc phê duyệt vị trí, chức danh và số lượng những người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Thực hiện quyết định số 7090/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm năm 2022(lần 2)
UBND xã Bàu Lâm Thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm với những nội dung sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: gồm các chức danh:
– Cán bộ Tuyên giáo – dân vận Đảng ủy xã: 01 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Tiêu chuẩn chung
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và không quá 30 tuổi khi tuyển dụng lần đầu;
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
3.2. Tiêu chuẩn cụ thể
* Đối với chức danh khối Đảng
Căn cứ tại điểm a, khoản 1 Điều 2 Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định Quy định tiêu chuẩn chức danh khối Đảng: Cán bộ Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy
Tiêu chuẩn cụ thể như sau:
– Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.
– Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên những chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm.
– Về trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.
– Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
4. Thành phần, hồ sơ dự tuyển:
– Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;
– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng;
– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 (ba) ảnh màu cỡ (4cm x 6cm);
5. Địa điểm phát hành, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
Trụ sở UBND xã Bàu Lâm, tỉnh lộ 328, ấp 2 Đông , xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại liên hệ: 02543.879007 (Văn phòng UBND xã).
6. Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ dự tuyển
Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng. (từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 04/01/2023).
7. Ưu tiên trong dự tuyển
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc thiểu số;
+ Vợ, chồng, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Việt Nam;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn;
+ Người dự tuyển là nữ.
8. Tổ chức xét tuyển:
8.1. Nội dung xét tuyển
+ Xét kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển).
+ Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
8.2. Cách tính điểm
+ Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
+ Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
+ Kết quả tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn (hệ số 2). Trong trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn (hệ số 2).
– Các trường hợp được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển: Người đăng ký xét tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng 01 bậc cộng thêm 05 điểm; cao hơn 02 bậc cộng thêm 10 điểm.
9. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm phỏng vấn chưa nhân hệ số 2).
+ Có kết quả tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu chức danh được tuyển dụng.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm năm 2022.
(Lưu ý: Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND xã Bàu Lâm.

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn