Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

20/02/2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên, tuyển dụng viên chức năm 2021.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Công chức: 03 chỉ tiêu.

– Viên chức: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 25/03/2021.

– Địa điểm: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. 109 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nfsc.gov.vn