Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

14/10/2021

Ngày 13/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 404/VP-HCTCQT về việc đăng tải thông tin thi tuyển các chức danh Lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021, với những nội dung sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

– Số lượng: 02 vị trí;

– Chức danh:

+ 01 Trưởng Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính.

+ 01 Giám đốc Trung tâm Công báo – Tin học.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

– Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

– Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

– 03 năm liên tục (tính đến thời điểm thi tuyển) được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

 – Có trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

– Lý luận Chính trị: Có Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị hoặc tương đương trở lên;

– Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến chức danh thi tuyển (không tính thời gian tập sự).

3. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức xác nhận.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

2. Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Kể từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021.

2. Địa điểm: Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh; số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thông tin liên hệ Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh. Số điện thoại: 02543.851.737.

4. Thời gian, địa điểm thi: Sẽ có thông báo sau.

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn