Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức

16/03/2021

Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 công chức làm việc tại phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/03/2021 đến hết ngày 12/04/2021

– Địa điểm: tại phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: dienbien.gov.vn