Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2023

26/05/2023

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/05/2023 đến hết ngày 26/06/2023

– Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: congbaokhanhhoa.gov.vn