Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020

27/06/2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, (Thông báo số 53/TB-VP, ngày 25/6/2020).

Theo đó, tuyển dụng 02 viên chức, vị trí việc làm:

– Kỹ sư nghiệp vụ tin học: 01;

– Biên tập viên: 01.

Đơn vị cần tuyển dụng: Trung tâm Tin học – Công báo

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại đơn vị có chỉ tiêu dự tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những tờ kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển. Kèm theo các giấy tờ xác định thuộc diện ưu tiên và thuộc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (nếu có), văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng (bản phô tô, không cần chứng thực), các giấy tờ liên quan để được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học (nếu có) và 03 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ người nhận để liên hệ.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu chính (thời gian tiếp nhận tính theo dấu đến bưu điện) bắt đầu từ ngày 25/6/2020 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 25/7/2020 (trong giờ hành chính và ngày làm việc). Tại Quầy số 4, tầng 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trong giờ hành chính và ngày làm việc).

Thông báo được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và đăng tải trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh: http://vanphong.langson.gov.vn/

Nguồn tin: vanphong.langson.gov.vn