Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021

11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng

– Số lượng cần tuyển dụng: 01

– Vị trí việc làm tuyển dụng: Công nghệ thông tin (An toàn thông tin hạng III), mã số: 05.11.

2. Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của vị trí việc làm tuyển dụng:

– Về trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành tin học trở lên.

– Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên).

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển được thực hiện qua 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng hình thức phỏng vấn. Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn. Nội dung, hình thức phỏng vấn vòng 2 do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tổ chức; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2 sẽ thông báo sau.

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng ưu tiên

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Thông báo này);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao (chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– 06 phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được tiếp nhận tại Trung tâm Truyền thông – Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (địa chỉ: số 07 Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; điện thoại: 0257.3828747).

5. Thời hạn đăng ký dự tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển

Thông báo tuyển dụng được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (phuyen.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày, từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 09/7/2021.

Lưu ý: tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc; không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu điện, fax, email. Không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

Thời gian xét tuyển sẽ thông báo

6. Lệ phí tuyển dụng

Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển sẽ xác định và thông báo mức thu, địa điểm lệ phí tuyển dụng theo quy định.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 0257.3828747 để được hướng dẫn

*** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuyen.gov.vn