Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020

16/11/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, 79 Trương Hán Siêu, Phú Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: vksninhbinh.gov.vn