Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2023

23/11/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vksndthaibinh.gov.vn