Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020

14/02/2020

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho biết cần tuyển 2 vị trí văn thư, 2 vị trí lưu trữ và 1 vị trí công nghệ thông tin.

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM vừa có thông báo tuyển dụng 5 công chức năm 2020 với các vị trí văn thư, lưu trữ và công nghệ thông tin. Qua đó, việc tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức thi tuyển theo 2 vòng: vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy, bao gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học; vòng 2 sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi tuyển dự kiến tổ chức trong quý II năm 2020.
Về điều kiện, tiêu chuẩn chung, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM yêu cầu đối tượng dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ dự tuyển; công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; độ tuổi từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60 m trở lên và nữ cao từ 1,55 m trở lên. Ngoài ra, các điều kiện khác phải theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
*****Chi tiết thông báo như sau:
Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020
Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020 Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020
Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020 Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020
Nguồn tin: vkscapcaohcm.gov.vn