Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

26/10/2021

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 98 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 20/11/2021

– Địa điểm: Thí sinh ứng tuyển vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ dự tuyển về địa chỉ của cơ quan tuyển dụng đó.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: vinatom.gov.vn