Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2022

03/11/2022

Căn cứ nhu cầu nhân sự tại các đơn vị trực thuộc Viện Phát triển nguồn lực và định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới;

Viện Phát triển nguồn lực thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại các đơn vị thuộc Viện, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung

– Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Viện Phát triển nguồn lực.

– Đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ

– Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Vị trí, số lượng và yêu cầu cụ thể:

– Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phát triển ứng dụng

– Số lượng: 03

– Yêu cầu:

TN đại học trở lên nhóm Công nghệ thông tin

+ Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP + MySQL + Thành thạo lập trình React Native

+ Có kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, mạng máy tính.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn xin việc

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6, có xác nhận của địa phương)

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ liên quan

– Bản sao có chứng thực Giấy CMND/CCCD, hộ khẩu

– Giấy khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

4. Lương và các quyền lợi khác: trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ 15/11/2022

– Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh (số 126, Nguyễn Thiện Thành, P5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Điện thoại:02946.274.222, Email: rdi@tvu.edu.vn.

Nguồn tin: duongphanhoangvurdi@tvu.edu.vn