Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

15/11/2023

Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023

– Địa điểm: Phòng Văn thư, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: itb.ac.vn