Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021

01/03/2021

Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/02/2021 đến hết ngày 05/03/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính và Dịch vụ Đài PT – TH Cà Mau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>> Xem thêm: Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021

Nguồn tin: ctvcamau.vn