Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021

27/09/2021

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 (Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm và chỉ tiêu cần tuyển 132 chỉ tiêu vào 36 vị trí việc làm.
2. Nội dung, hình thức xét tuyển và đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển
Thực hiện theo Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông tin chi tiết về Kế hoạch xét tuyển viên chức nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại địa chỉ: snnptnt.phuyen.gov.vn, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
3. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Thời gian: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 13/9/2021 đến ngày 12/10/2021.
– Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên; địa chỉ: Số 64 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (điện thoại: 0257 3841664; 02573843440).
– Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021), không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn;
– Phong bì có dán tem (06 bì), ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng).
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) vị trí dự tuyển tại Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 07/9/2021 và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.
Lưu ý: Khi nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cá nhân có nhu cầu đăng ký xét tuyển viên chức biết, thực hiện.
*** Tài liệu đính kèm: