Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM tuyển dụng viên chức 2024

20/06/2024

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM tuyển dụng viên chức 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/06/2024 đến hết ngày 19/07/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ktkthcm.edu.vn