UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

22/05/2020

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 221 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/05/2020 đến hết ngày 20/06/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>>Xem thêm: UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Nguồn tin: nongcong.gov.vn