UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học năm 2021

13/05/2021

UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/05/2021 đến hết ngày 05/06/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tịnh, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Nguồn tin: admin.quangngai.gov.vn