Viện Kinh tế – Xã hội Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024

29/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-VKTXH ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ về tuyển dụng viên chức năm 2024;

Thực hiện Công văn số 718/SNV-CCVC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức, Viện Kinh tế – Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu

a) Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 ứng với vị trí nghiên cứu viên (hạng III); Mã số: V.05.01.03.

b) Số lượng vị trí làm việc thực hiện tuyển dụng: Hợp tác và Đào tạo: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức: Xét tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo vị trí việc làm

Phụ lục kèm theo.

III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Vấn đáp.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Thời gian xét tuyển: dự kiến tháng 4/2024.

– Địa điểm xét tuyển: Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ, số 09 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 12/3/2024 đến hết ngày 10/4/2024.

b. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: 09 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 02923.819.337; Email: vkt@cantho.gov.vn.

c. Thành phần hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/ NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị thông báo công khai trên trang thông tin điện tử đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.

Người đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (đia chỉ: http://cids.org.vn).

Trong quá trình đăng ký dự tuyển nếu có vướng mắc hoặc có nhu cầu được thông tin thêm các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng, người dự tuyển liên hệ Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ (Văn phòng, số điện thoại: 02923.819.337) để được hỗ trợ.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: cids.org.vn