excel-tailieu

200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên(Mầm Non từ hạng III lên hạng II)

Giá: 60,000

Mã Tài liệu: CN304
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Xung đột có thể mang đến những kết quả gì? Tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột Chất lượng nâng lên Không hoàn thành nhiệm vụ Đoàn kết nội bộ bị phá vỡ
 Phân loại xung đột trong trường mầm non gồm? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Phân loại theo tính
chất lợi, hại
Phân loại theo tính chất lợi, hại; Phân loại theo bộ phận Phân loại theo tính chất lợi, hại; Phân loại theo chức năng; Phân loại theo bộ phận Phân loại theo chức năng; Phân loại theo bộ phận
Các cấp độ xung đột trong trường mầm non gồm? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Xung đột nội tại của một cá nhân Xung đột nội tại của một cá nhân; Giữa các cá nhân; Giữa cá nhân và trường mầm non; Giữa các bộ phận trong trường mầm non Xung đột giữa cá nhân và trường mầm non Xung đột giữa các bộ phận trong trường mầm non
Có mấy giai đoạn xung đột? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn 5 giai đoạn
Chiến lược cạnh tranh áp dụng khi nào? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau:  Khi không giải quyết được vấn đề; biết chắc mình đúng; Biết chắc mình đúng và cần được giải quyết nhanh chóng,kịp thời Khi nảy sinh mâu thuẫn; Vấn đề nảy sinh xung đột giữa hai bên Vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng; Quyết định biết chắc mình đúng; Vấn đề nảy sinh xung đột không phải lâu dài và định kỳ
Hợp tác có ý nghĩa là? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Cùng chung một ý tưởng, tạo ra sản phẩm Bày tỏ mong muốn làm việc với bên kia, tìm kiếm giải pháp cùng cho hai bên cùng hài lòng. Cùng làm việc theo nhóm, tạo ra sản phẩm chung Đầu tư kinh doanh một lĩnh vực
Chiến lược hợp tác phù hợp khi nào? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Có dự án, muốn xây dựng mối quan hệ Có kinh phí để triển khai Khi hai bên muốn tìm kiếm giải pháp, cần bảo vệ giải pháp và muốn tạo dựng mối quan hệ lâu dài. Có người đầu tư
Khi chấp nhận chiến lược hợp tác, các bên xung đột cần làm gì? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Tìm hiểu mối quan tâm, thái độ của bên kia; chấp nhận sự khác biệt, trái ngược, mâu thuẫn vì lợi ích của các bên. Tìm hiểu đối tác; có các giải pháp để phòng ngừa, vì lợi ích của bản thân Cố gắng làm tốt công việc của mình để đối tác tin tưởng Hợp tác vui vẻ, cởi mở, chia sẻ cảm nhận
Chiến lược hợp tác thường được các bên áp dụng khi nào? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Có đủ thời gian, thông tin; Có phương pháp xử lí hoàn hảo nhất Trong nhóm
đã tồn tại mâu thuẫn từ trước
Cần tạo dựng mối quan hệ lâu dài giữa các bên Tất cả các câu trên đều đúng
Ưu điểm của chiến lược hợp tác là? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: Đem lại kinh tế cao cho người hợp tác Có thêm nhân lực trong quá trình làm việc, tăng năng xuất lao động. Góp phần củng cố không khí đoàn kết, hài hòa trong nội bộ tổ chức; Mỗi bên rút ra được những bài học kinh nghiệm để tránh dẫn đến các xung đột khác. Nguồn nhân lực dồi dào, hiệu quả công việc cao.