word-the-cao

Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh chuyên ngành Tư pháp năm 2016

Giá: 10,000

Bộ đề gồm 2 file:

– Bộ đề trắc nghiệm

– Bộ đề thi viết

Tham khảo bộ đề:

Đề thi số: 01

Câu 1. Anh/chị Trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; các nguyên tắc trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. (35 điểm)

Câu 2. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 81/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định như thế nào về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính? (35 điểm).

Câu 3.  Anh (chị) hãy cho biết nội dung đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014 bao gồm những nội dung gì?  (30 điểm)

 

Tổng điểm: 100