word-the-cao

Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non(Có đáp án)

Giá: 20,000

Câu hỏi 1: Theo bạn, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở trường mầm non gồm những hoạt động nào?

Đáp án:

+ Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, bao gồm: Chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn

+ Hoạt động giáo dục trẻ, bao gồm: Hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ.

+ Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ GD ĐT ban hành

+ Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.