Ban Bồi thường – GPMB huyện Củ Chi, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

12/09/2022

Ban Bồi thường – GPMB huyện Củ Chi, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 30/09/2022

– Địa điểm: Ban Bồi thường – GPMB huyện Củ Chi, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn