Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020

09/04/2020

Ngày 08/4/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành thông báo nhu cầu tiếp nhận 01 công chức, vị trí việc làm chuyên viên.

Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ chuyên môn đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên; đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan đảng, đoàn thể các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trụ sở Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Điện thoại 0209.3872.211)./.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: backan.gov.vn