Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

21/06/2021

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng năm 2021, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DƯ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 2, Mục này.

2.  Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng được phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

(Quyết định số 261/QĐ-SNV đính kèm)

II.   NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 06 người.

2.   Vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo: Phụ lục kèm theo

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thủ tục

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Website: sxd@danang.gov.vn.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy b臼kết quả tuyển dụng.

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 14/7/2021.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3822134.

IV.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Hình thức thi: Phỏng vấn;

Thang điểm: 100 điểm;

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng

2.  Thời gian và địa điểm xét tuyển

Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản thời gian, địa điểm xét tuyển để các thí sinh được biết (Trường hợp có sự thay đổi do tình hình dịch bệnh COVID – 19, Sở Xây dựng sẽ kịp thời thông báo).

Trên đây là Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sxd.danang.gov.vn