Ban QLDAĐT xây dựng & Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022

25/04/2022

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 19/4/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thông báo tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG: 06 người
(Có phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện năm 2022 kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc; nam, nữ; thành phần xã hội; tín ngưỡng; tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
2.1. Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức:

Người đăng ký dự tuyển nộp Hồ sơ theo điểm 3 mục VIII của Kế hoạch.

2.2. Đối với trường hợp xét tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh), Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, tại Bộ phận Hành chính – Kế hoạch thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.
Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

III. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 30 ngày làm việc, kể từ 8 giờ 00 phút ngày 05/5/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2022.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận hành chính – Kế hoạch thuộc Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (Địa chỉ: Số 185, Đống Đa, Phú Phong, Tây Sơn).
– Người đăng ký dự tuyển liên hệ với Tổ Hành chính – Kế hoạch thông qua số điện thoại 02563.780.034 để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký.
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (thời gian gửi tính theo dấu bưu chính trên phong bì) tại địa chỉ nêu trên.
IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
– Xét tiếp nhận vào làm viên chức: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp theo mục VIII Kế hoạch.
– Xét tuyển: Sau khi thực hiện việc tiếp nhận vào làm viên chức, nếu tại vị trí đăng ký dự tuyển đã hết chỉ tiêu tuyển dụng, thì người dự tuyển không thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức tại vị trí này được điều chuyển sang vị trí tuyển dụng khác nếu có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thông báo và tổ chức xét tuyển đối với các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại.
Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện, Báo Bình Định, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện và trụ sở làm việc của đơn vị.

***** Tài liệu đính kèm: 

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:tayson.binhdinh.gov.vn