Ban QLDAĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

22/06/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020:

– Nhu cầu tuyển dụng: 18 người.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Địa chỉ 171 An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban QLDAĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Ban QLDAĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Ban QLDAĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: danang.gov.vn