Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

16/07/2020

Thực hiện Công văn số 1966/SNN-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang năm 2020 và Kế hoạch số 308/KH-BQL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang về việc xét tuyển viên chức năm 2020.

Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo thông báo này.

2. Nhu cầu cần tuyển

Số lượng cần tuyển: 10 người

(kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và  mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020

(giờ hành chính: sáng từ 7h30′ đến 11h30′, chiều từ 13h00′ đến 17h00′)

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang;

– Địa chỉ: số 18 Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3923066.

6. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mức thu 500.000 đồng/hồ sơ).

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại  phòng Hành chính Tổng hợp – Ban Quản lý, địa chỉ số 18 đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3923066.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snnptnt.danang.gov.vn